Profiel Over ons Projecten Partners Contact
profiel

Profiel

Platform C is een bureau voor advies en projecten in de civiele techniek. Het biedt voor opdrachtgevers een platform voor allerlei civieltechnische vraagstukken, geeft advies bij de inrichting van de openbare ruimte en levert ondersteuning bij de werkvoorbereiding van projecten. De doelstelling die het bureau zich heeft gesteld is in alle gevallen te komen tot een integraal totaal ontwerp van de buitenruimte, waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden zijn opgenomen en bovenal de gebiedseigen kenmerken en factoren een leidraad vormen bij de totstandkoming van het ontwerp. Het opzoeken van de dialoog met belangengroeperingen en gezamenlijk, onder leiding van professionals, komen tot een breed gedragen plan is kenmerkend voor de werkwijze van Platform C.

Platform C levert professionele projectleiding en professioneel projectmanagement bij opdrachtgevers. Hiernaast worden projecten aangenomen en op kantoor uitgevoerd.